Benvinguda

El Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d’Aliments (DTECAL) es crea l’any 1992, a la Universitat de Lleida (UdL), institució creada en aquesta mateixa data per Llei del Parlament de Catalunya. Recull el llegat del departament d’igual nom que ja existia a Lleida al 1987, abans de la refundació de la UdL, adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Es tracta d’un departament pluridisciplinar que inclou a personal adscrit a dues àrees de coneixement diferents, Tecnologia d’Aliments i Nutrició i Bromatologia, que es complementen perfectament per abastar d’una forma integral tot allò relacionat amb el procés de fabricació i conservació dels aliments, des de l’entrada de les matèries primeres a la indústria alimentària, el seu processat i les diferents tecnologies que se’ls hi pot aplicar, passant per l’avaluació de les seves propietats nutricionals, sense oblidar aspectes relacionats amb la seguretat alimentària i la qualitat final dels aliments.

Segons les dades del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient la indústria agroalimentària és la principal activitat de la indústria manufacturera europea, que representa el 15% de la seva facturació total i un valor superior als 1.017.000 milions d’euros. A Espanya, la indústria de l’alimentació i begudes és la primera activitat industrial, que representa el 20,5% de les vendes netes de productes, el 18,4% de persones ocupades, i el 15,1% del valor afegit. El DTECAL contribueix a aquesta activitat a l’alça que forma als professionals que en propers anys dirigiran aquest sector capital per l’economia del país, i portant a terme I+D+i de qualitat en estreta col·laboració amb les indústries del sector.

En l’aspecte docent, el DTECAL juga un paper molt important a les següents titulacions de grau de la UdL.

 

- Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments

- Grau en Nutrició Humana i Dietètica

- Grau en Biotecnologia

- Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

Doble grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal

- Doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia (Campus Igualada)

Per altra banda és el departament responsable i coordinador del Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària i participa activament en la docència del Màster en Enginyeria Agronòmica.

Respecte a la recerca desenvolupada, el DTA es centra en els aspectes següents:

- Antioxidants.
- Qualitat Nutricional dels Aliments.
- Enginyeria i enzimologia d’aliments.
- Micologia aplicada.
- Noves tecnologies de processament d’aliments.
- Postcollita.

El Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència dels Aliments té 6 investigadors entre el 2% dels més citats al món

Un total de 17 investigadores i investigadors de la Universitat de Lleida (UdL) es troben a la base de dades dels científics més citats arreu del món, elaborada per experts de la Universitat de Stanford (Estats Units), l'empresa de cienciometria SciTech Strategies Inc. i l'editorial científica Elsevier. En la darrera actualització, realitzada al 2020 amb dades fins el 2019, la UdL ha passat de tenir 6 a 17 representants entre les 159.000 persones més destacades en 20 camps científics al llarg de la seua carrera. D'aquests, 10 fan recerca a Agrotecnio, i en particular 5 provenen del departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència dels Aliments: Olga Martín (lloc 92.488), Sonia Marín (lloc 115.072), Albert Ibarz (lloc 130.000), Robert Soliva (lloc 136.148), i Maria José Motilva (lloc 142.830). Mesurant només la producció científica del 2019, s’incorpora Laura Salvia (lloc 81.314).

Segons la direcció del Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència dels Aliments, “que el nostre departament tingui 6 investigadors en aquesta llista és el resultat de la dedicació i el compromís per una feina ben feta en recerca els darrers anys del conjunt del personal investigador del departament, caldrà esmerçar esforços i mitjans per seguir el mateix camí en el futur”.