Secretaria

 Descarregar Pdf
Carol-Cintas

Secretària administrativa del Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència dels Aliments

Sra. Carol Cintas Burgués

Universitat de Lleida, Campus ETSEAFIV,
Edifici 2, 3ra planta, despatx 3.10
Av. Rovira Roure, 191
25198 Lleida

dtecal.secretaria@udl.cat
Telf.: (+34) 973 70 2521

   Darrera modificació: