Instal·lacions

 Descarregar Pdf

Laboratoris de recerca: el DTECAL compta amb laboratoris per dur a terme tasques relacionades amb la recerca desenvolupada en el departament.

Sala de tast: al DTECAL es duen a terme avaluacions sensorials mitjançant l’ús de panels de tastadors experts o panels d’acceptació general.

Planta Pilot: el DTECAL compta amb una Planta Pilot de Tecnologia d’Aliments, que recull el més representatiu de les diferents indústries alimentàries, la finalitat de la qual és tant docent como servir de recolzament a la indústria per la investigació i desenvolupament de nous productes.

Laboratoris docents: el DTECAL compta amb laboratoris per la realització de les activitats pràctiques amb els alumnes.

Sala d’Anàlisis Instrumental: el DTECAL compta amb equipament analític per la realització d’anàlisis instrumental avançat (HPLC, GC, MS, ELISA, etc.)

 

 

   Darrera modificació: