Màsters

 Descarregar Pdf

El departament coordina i imparteix la majoria de la càrrega docent del Màster en Gestió i Innovació a la Indústria Alimentària (GIIA). Aquest màster, amb un nombre màxim de places de nova entrada de 20 alumnes, forma titulats superiors preparats per afrontar-se als durs requeriments de formació i treball a la indústria agroalimentària, professionals que hauran de ser competents com a gestors de la qualitat i el bon funcionament de la indústria, a la vegada que preparats per saber dinamitzar la part més innovadora de l’empresa en un entorn fortament competitiu.

El Pla d’Estudis contempla un únic itinerari d’orientació eminentment professionalitzador, estructurat en 5 mòduls obligatoris, complementat amb la realització d’un Treball Final de Màster (mòdul 6). L’estructura del Màster és la següent:

 

Codi Assignatura Crèdits ECTS
Mòdul 1. Qualitat i seguretat alimentària
13115 Gestió de la Qualitat i Innovació 4
13101 Gestió de Laboratoris 2
13102 Seguretat Alimentària 4
     
Mòdul 2. Gestió empresa i estratègies de màrqueting
13116 Organització i Innovació Empresarial 2,5
13104 Màrqueting i Relacions Internacionals 2,5
     
Mòdul 3. Postcollita i industrialització de fruites i hortalisses
13117 Avenços en Postcollita de Fruites i Hortalisses 6
13118 Avenços en Sucs de Fruites i Hortalisses 2
13107 Aliments de Quarta Gamma 2
     
Mòdul 4. Tecnologia d'olis vegetals
13119 Innovació en Oli d'Oliva i Olives de Taula 3
13120 Oli de Llavors: noves fórmules i processos 2
     
Mòdul 5. Tecnologia d'elaboració de productes carnis
13121 Avenços en Productes Carnis Curats 2,5
13122 Avenços en Productes Carnis Cuits 2,5
13112 Tecnologia d’Elaboració de Plats Precuinats 2,5
13113 Llescat i Envasat 2,5
     
Mòdul 6. Treball Final de Màster
13114 Treball Final de Màster 20

Per altra banda, el Màster GIIA participa en el programa de simultaneïtat, una proposta de l’ETSEA dissenyada per fer compatibles els estudis i l’adquisició de competències de dos màsters.

A la pràctica, es tracta d’un itinerari formatiu que consisteix en cursar simultàniament las matèries del Màster GIIA i les matèries del Màster en Enginyeria Agrònomica seguint un itinerari preestablert. L’estudiant que decideix seguir aquest itinerari pot aconseguir les competències i els títols de tots dos màsters amb un important estalvi de temps i diners. Per això, moltes de les assignatures del Màster GIIA estan igualment ofertes al Màster d’Enginyeria Agrònoma.

A més, el DTECAL participa en la docència d’altres màsters de la UdL, impartint les següents assignatures:

- Màster en Enginyeria Industrial

Operacions Bàsiques de processos químics (14353)

- Màster en Enginyeria de Forests

Indústries de productes forestals no fustaners (103024)

   Darrera modificació: